کسی که به محل تولدش سفر کمتر از ده روز داشته باشد نمازش چگونه است ؟

اگر به جايى برسد که وطن او بوده و از آنجا صرف نظر کرده , نبايد نماز را تمام بخواند , اگر چه وطن ديگرى هم براى خود اختيار نکرده باشد.
واگر تصميم نداريد از سکونت درمحل تولد به کلى صرف نظر کنيد نمازتان تمام است.
انشاءالله عاقبت بخيربشويد.
التماس دعا

افزودن دیدگاه جدید

.