چگونه بايد زميني که سراميکي است و نجس شده را پاک کرد؟

با سلام؛ چگونه بايد زميني که سراميکي است و نجس شده را پاک کرد؟ من خودم چون اطمينان از پاسخ اين سوال نداشتم با دستمال خيسي که قبلا آب آن را فشار داده بودم،پاک کردم.آيا هنوز زمين نجس است؟(البته با وجود اين که نميدانستم چگونه بايد عمل کنم.)

تمیز

بسم الله الرّحمن الرّحيم سلام عليکم مي توانيد بعدازبرطرف کردن عين نجاست باپارچه يادستمال کاغذي،شيلنگ رابازکنيد کل آن محل راکه آب کرّ فراگرفتپاک مي شود.البته مي توان دورآن پارچه اي پهن کردتا جاهاي بيشتري خيس نشود.ا

 

افزودن دیدگاه جدید

.