آیا می شود در حالت جنب بودن به فرزند خود شیر داد

اگر جنب باشيم ميشه به بچه شير داد؟

 

 مي توانيدتيمم بدل ازغسل کنيد بعدشيربدهيد.انشاءالله عاقبت بخيربشويد. التماس دعا

 

افزودن دیدگاه جدید

.