آیا امام جماعت می تواند در دو مکان متفاوت نماز را به نیت ادا به جا بیاورد؟

مقام معظم رهبری: اگر امام یا مأموم بخواهد نمازی را که به جماعت خوانده اعاده کند، چنانچه جماعت دوم و اشخاص آن غیر از اول باشد اشکال ندارد. [1]
آیت الله مکارم: جايز است «امام جماعت» كه يك بار نماز خود را با جماعت خوانده آن را با جماعت ديگرى دوباره بخواند، امّا بيش از دوبار اشكال دارد، بنابراين يك امام جماعت مىتواند در دو مسجد اقامه جماعت كرده و نماز را دوباره بخواند. [2]
آیت الله سیستانی: شرعیت ندارد. [3]
آیت الله شبیری زنجانی: بله. [4]
آیت الله وحید: : اگر امام يا مأموم بخواهد نمازى را كه با جماعت خوانده دوباره با جماعت بخواند ، چنانچه احتمال فساد آن نماز را ندهد جايز نيست، مگر اين كه در نماز دوم امام باشد و در مأمومين كسى باشد كه نماز واجب را نخوانده باشد كه در اين صورت اعاده مستحبّ است. [5]
آیت الله فاضل: در صورتی که نمازگزاران نماز دوم غیر از نمازگزاران نماز اول باشد، امام جماعت می تواند یک نماز را در دو جا به عنوان امام جماعت بخواند و بیش از دو جا صحیح نیست، و نماز اول را به نیت نماز واجب خودش می خواند و نماز دوم را به عنوان استحباب بجا بیاورد. [6]
--------------------------------------------------------
 پی نوشت:
[1]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای، شماره استفتاء: 5kHV85IJQx8.
[2]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله مکارم، کد رهگیری: 9508040031.
[3]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله سیستانی، کد استفتا: 546431.
[4]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله شبیری زنجانی، شماره سوال: 34731.
[5]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله وحید، شماره سوال: 24883.
[6]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله فاضل لنکرانی، کد رهگیری: 9502324.

 

افزودن دیدگاه جدید

.