کیفیت تیمّم از نظر مقام معظم رهبری چگونه است؟

کیفیت تیمّم از نظر  مقام معظم رهبری چگونه است؟ آیا فرقی بین تیمّم بدل از وضو و غسل هست

پاسخ: تیمّم بدین ترتیب است:
1⃣ابتدا باید نیت نماید و سپس کف هر دو دست را بر چیزی که تیمّم بر آن صحیح است بزند و آن را به تمام پیشانی و دو طرف آن از جایی که موی سر می روید تا ابروها و بالای بینی بکشد، و سپس کف دست چپ را بر تمام پشت دست راست و کف دست راست را بر تمام پشت دست چپ، بکشد.
2⃣ و احتیاط واجب این است که بار دیگر دست‌ها را به زمین بزند و سپس کف دست چپ را بر پشت دست راست وکف دست راست را بر پشت دست چپ بکشد.
این ترتیب در تیمّم بدل از وضو و بدل از غسل یکسان است.
-------------------------------------------------------
 منبع:
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

 

افزودن دیدگاه جدید

.