تکلیف کسی که در قنوت نماز شک کند که سوره توحید را خوانده است یا نه، چیست؟

مقام معظم رهبری: در فرض سؤال به شک اعتنا نکنید و نماز صحیح است. [1]
آیت الله مکارم: اگر به قنوت رفته و شک در حمد یا سوره کند، نباید به شک خود اعتنا کند و نماز در این حالت صحیح است. [2]
آیت الله سیستانی: در فرض سوال به شک خود اعتنا نکنید. [3]
آیت الله شبیری زنجانی: شک بعد از محل است و به شک اعتنا نمی شود. [4]
--------------------------------------------------------
 پی نوشت:
[1]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای، شماره استفتاء: aYLgfOvLUxQ.
[2]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله مکارم، کد رهگیری: 9611150001.
[3]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله سیستانی، کد استفتا: 701371.
[4]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله شبیری زنجانی، شماره سوال: 50008.

 

افزودن دیدگاه جدید

.