آیا مأموم می تواند همراه امام جماعت در دو مکان متفاوت، نماز را به نیت ادا به جا بیاورد

مقام معظم رهبری: در فرض سؤال اگر بخواهد مأموم همان نماز را اعاده کند نماز او اشکال دارد. [1]
آیت الله مکارم: در فرض سوال نماز امام جماعت یا سایر مامومین اشکالی ندارد اما اگر ماموم یکبار نماز ادا را با رعایت موازین شرعی خوانده، دوباره خواندن آن صحیح نیست.[2]
آیت الله سیستانی: شرعیت ندارد. [3]
آیت الله شبیری زنجانی: اشکالی نیست. [4]
آیت الله وحید: اگر امام يا مأموم بخواهد نمازى را كه با جماعت خوانده دوباره با جماعت بخواند ، چنانچه احتمال فساد آن نماز را ندهد جايز نيست، مگر اين كه در نماز دوم امام باشد و در مأمومين كسى باشد كه نماز واجب را نخوانده باشد كه در اين صورت اعاده مستحبّ است. [5]
آیت الله فاضل: برای مامومین نماز جماعت اول جایز نیست که در جماعت دوم شرکت کنند با فرضی که یکی دو نفر از جماعت اول در نماز جماعت دوم شرکت کنند به جماعت دوم ضرر نمی زند و نماز امام و مامومین دیگری که هنوز نماز نخوانده اند صحیح است. [6]
--------------------------------------------------------
 پی نوشت:
[1]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای، شماره استفتاء: 5kHV85IJQx8.
[2]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله مکارم، کد رهگیری: 9508040031.
[3]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله سیستانی، کد استفتا: 546431.
[4]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله شبیری زنجانی، شماره سوال: 34731.
[5]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله وحید، شماره سوال: 24883.
[6]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله فاضل لنکرانی، کد رهگیری: 9502324.

 

افزودن دیدگاه جدید

.