آیا تعمیرات منزل که همراه سر و صدا برای همسایگان است، اشکال دارد

مقام معظم رهبری: موارد مختلف است، در زمان متعارف و به روش های متعارف باشد، اشکال ندارد. [1]
آیت الله مکارم: چنانچه تعمیرات ضروری بوده و ناچار از این کار هستید به طریقی رضایت همسایگان را جلب نمایید و غالبا جلب رضایت به دلیل این مقدار مزاحمت کار سختی نیست. [2]
آیت الله سیستانی: اگر متعارف باشد اشکال ندارد. [3]
آیت الله شبیری زنجانی: از مصادیق تزاحم الضررین است کسی که ضرر کمتری می کند حقی ندارد. [4]
آیت الله صافی: چنانچه صداها به قدر متعارف بوده، مانعی ندارد و حتی الامکان باید از ایذاء همسایگان اجتناب کرد. [5]
آیت الله فاضل: اگر انجام تعمیرات جزئی مانند تعمیر آشپزخانه ضروری باشد هرچند داخل واحد های آپارتمانی باشد و هرچند موجب سر و صدا و اذیت همسایه ها شود انجام تعمیرات به مقدار ضرورت اشکال ندارد. [6]
--------------------------------------------------------
 پی نوشت:
[1]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای، شماره استفتاء: owGqiaX9OG8.
[2]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله مکارم، کد رهگیری: 9612050101.
[3]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله سیستانی، کد استفتا: 707613.
[4]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله شبیری زنجانی، شماره سوال: 50551.
[5]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله صافی، شماره: 124865.
[6]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله فاضل لنکرانی، کد رهگیری: 9613771.
........................................................

 

افزودن دیدگاه جدید

.