سوال در خصوص نماز جماعت

اگر نمازگزاری که در صف اول است اگر بعد از رکعت دوم سلام داده و دوباره اقتدا کند، نماز افرادی که به واسطه ایشان به جماعت وصل هستند، صحیح است

پاسخ:
مقام معظم رهبری: اگر بلافاصله اقتدا کند، جماعت صحیح است. [1]
آیت الله مکارم: با فاصله شدن یکی دو نفر اتصال از بین نمی رود اما در صورتی که این فاصله ایجاد شود و اتصال قطع شود متصل شدن مجدد آن معنا ندارد. [2]
آیت الله سیستانی:  اگر فاصله بین دو نفر که سمت راست و چپ مصلی هستند تا حد یک متر و بیست سانت باشد اشکال ندارد. [3]
آیت الله شبیری زنجانی: با فاصله شدن کمتر از قامت یک انسان در حال سجده(کمتر از یک متر)، بین یک مأموم با مأموم دیگر یا امام جماعت، نماز جماعت صحیح است. [4]
آیت الله فاضل: در صورتی که مسافر در صف اول جماعت قرار بگیرد و نمازش شکسته باشد اگر بیش از یک قدم متعارف فاصله ایجاد کرده باشد، بعد از سلام نماز، احتیاط واجب آن است که بقیه مامومینی که در صف اول هستند و توسط همان ماموم متصل به جماعت بودند، به صورت فرادا نماز را تمام کنند. [5]
--------------------------------------------------------
 پی نوشت:
[1]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای، شماره استفتاء: kNQCd3Xi2U8.
[2]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله مکارم، کد رهگیری: 9609280001.
[3]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله سیستانی، کد استفتا: 687032.
[4]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله شبیری زنجانی، شماره سوال: 48583.

 

افزودن دیدگاه جدید

.