برای انجام چه کارهایی باید وضو گرفت؟

کارهایی که باید برای آن وضو گرفت عبارتند از:
1⃣ نماز؛
2⃣ سجده و تشهد فراموش شده؛
3⃣ سجده سهو؛
4⃣ طواف واجب کعبه؛
5⃣ مس (لمس کردن) قرآن؛
6⃣ مس اسمای جلاله؛
7⃣ مس اسمای انبیا و ائمه علیهم السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها؛
8⃣ نذر، عهد و قسم برای مس قرآن؛
9⃣ نذر، عهد و قسم برای وضو گرفتن.

 

افزودن دیدگاه جدید

کلمه «یا مهدی» را تایپ نمایید