اگر دیر ازدواج کنیم شرعا حرام است ؟

آيا دير ازدواج کردن گناه نيست؟ بايد به گونه اي همسر انتخاب کرد که با يکديگر همشأن و متناسب و به اصطلاح کُفْو باشند و به زبان ساده تر با يکديگر جور درآيند اگر اين شرط تأمين شود و اين هماهنگي و ازدواج

سلام وقت شما بخير جواني که نمي‌تواند ازدواج کند، چگونه خود را از خطرات دور سازد؟ آيا دير ازدواج کردن گناه نيست؟ مطمئناً غريزه جنسي از نيرومندترين غرايز در وجود انسان است که خداوند آن را در وجود وي قرار داده و اهداف و مصالح خاصي نيز بر آن مترتب است. به خاطر وجود همين غريزه نيرومند است که انسان گرايش به جنس مخالف مي يابد و با همه مشکلاتي که وجود دارد يا تصور مي شود، به ازدواج روي مي آورند و حاضرند بسياري از سختي ها و مشکلات را به خاطر آن تحمّل کنند يا برخود هموار نمايند و از بسياري از خواسته هاي خود يا خودخواهي ها بکاهند. در توضيح المسائل آمده: اگر کسي به جهت زن نداشتن به گناه مي افتد، بر او واجب است ازدواج کند. در بسياري مواقع عدم امکان ازدواج، مشکل بودن آن از طرف خودمان است، يعني دختران يا پسراني که مي خواهند ازدواج کنند، سخت گيري هاي بي موردي دارند که با توجه به اهميت اين مسئله بايد تعديل شده و آرزوها و خواسته ها را کمتر نمايند. بعضي از مشکلات مربوط به فرهنگ جامعه است يا از طرف پدر و مادر و خواسته هاي غير منطقي که دارند، تحميل مي شود و يا به نوعي در ذهن اشخاص القا مي شود که رفع اين مسائل نيز نياز به تلاش جوانان دارد تا زمينه هاي مناسب و مساعد را آماده سازند. در هر حال جوانان هستند که بايد براي خود چاره اي بينديشند که آيا خويش را تسليم گناه با همه عواقب و دور شدن از رحمت الهي کنند، يا اين که زمينه و شرايط ازدواج را فراهم آورندو يا اگر در مدتي که اين زمينه فراهم نيست، عفت و پاکدامني را پيشه سازند، در عين حال که به فکر ايجاد زمينه و آمادگي هستند. پيامبر اسلام فرمود: از گروه جوانان، هر يک از شما که قدرت ازدواج دارد، حتماً اقدام کند، زيرا بهترين وسيله است که چشم را از نگاه هاي آلوده و عورت را از بي عفتي محافظت مي کند .(?) در عين حال قرآن مجيد راه مقابله با طغيان غريزه جنسي را در صورت فراهم نبودن زمينه ازدواج، عفت پيشگي و يا خويشتن داري در امور جنسي مي داند و مي فرمايد: آن ها که وسيله ازدواج ندارند، بايد عفت پيشه کنند تا خداوند آنان را به فضلش بي نياز کند .(?) البته اين امر، نياز به مقاومت دارد که در روايات به عنوان جهاد اکبر مطرح شده است. تسهيل کنترل غريزه جنسي در گرو اموري است: ?ـ طرد افکار شيطاني: مشکل ترين مرحله رويارويي با انحراف جنسي، سالم سازي انديشه و پرهيز از افکار شهوي است. امام علي(ع) مي فرمايد: کسي که در اطراف گناه بسيار بينديشد، سرانجام به آن کشيده خواهد شد .(?) ?ـ پر کردن اوقات فراغت با مطالعه، تفريح، مسافرت و غيره. ?ـ کنترل چشم: نگاه راهبر دل و دام شيطان و بذر شهوت است. براي مهار غريزه جنسي بايد از ديدن آن چه که ميل جنسي را تحريک مي کند خودداري کرد. امام علي(ع) مي فرمايد: بهترين عامل رو گرداني از شهوات، فروبستن چشم ها است .(?) ?ـ عدم آميختگي زن و مرد: همنشيني زن و مرد و همسخن شدن و خلوت کردن با يکديگر زمينه لغزش را فراهم مي کند. ?ـ کم خوري: يکي ديگر از راه هاي کنترل غريزه جنسي، دوري از پرخوري است. از اين رو در روايات اسلامي از روزه داري به عنوان عامل تعديل غريزة جنسي ياد شده است. پيامبر اکرم(ص) مي فرمايد: اي جوانان، هر يک از شما قدرت ازدواج دارد، ازدواج کند و اگر قدرت ندارد روزه بگيرد، زيرا روزه گرفتن براي کنترل شهوت مفيد است .(?) ?ـ يکي از راه هاي آرام کردن طوفان غريزه جنسي در انسان، ورزش و فعاليت بدني است، زيرا ورزش مقدار فراواني از انرژي هاي بدني و فکري انسان را به خود اختصاص مي دهد و از مسايل ديگر کم مي کند. ?ـ آخرت گرايي: توجه به پاداش اخروي دربارة کساني که دامن خود را از گناه پاک داشته اند. امام علي(ع) مي فرمايد: کسي که به بهشت علاقه دارد، خواهش هاي نفس و شهوات را فراموش کند .(?) ?ـ ياد مرگ: رسول خدا(ص) اصحاب خود را درباره مرگ بسيار سفارش مي کرد و مي فرمود: زياد مرگ را ياد کنيد، زيرا ياد مرگ شکننده لذات نفساني و مانع ميان تو و شهوات است .(?) علاوه برآنچه گفته شد بايد اين امور را رعايت کند: ?- خود را از محيطها و موقعيتهاي تحريک آميز دور نگه دارد و از خلوت گزيني اجتناب ورزد؛ ?- از پوشيدن لباسهاي تنگ و چسبنده خودداري ورزيده و از تماس و لمس نمودن اعضاي بدن خود ياديگران شديداً دوري گزيند؛ ?- از نگاه به نامحرم و چشم چراني خودداري ورزد؛ ?- تخيلات و تفکرات خود را کنترل کند و بداند هر آن چه به ذهن و انديشه اش مي گذرد، خداوند به آن آگاه است و در اين زمينه مسئوليت دارد و بايد تنها به عقل و قوانين شرعي که تأييد مي کنند بينديشد تا رستگار شودزيرا تخيّلات و تصوّر درباره مسايل جنسي و شهوت آلود منجر به تحريک هاي مداوم گرديده و نيروي حيات رااز بين برده و انسان را از مسائل حقيقي و واقعي زندگي باز مي دارد؛ ?- با توجه به اينکه دوران جواني، دوران پر شور و حساس عمر به حساب مي آيد، شايسته است که جوان با برنامه ريزي دقيق براي اوقات شبانه روزي به ياري کار و تلاش مداوم در زمينه هاي تحصيلي و علمي و مطالعاتي و کارهاي ذوقي و تفريحي حداقل زمان لازم را به خوابيدن اختصاص دهد و زماني به بستر رود که خواب بر او مستولي شده و زود به خواب رود؛ ? -با اشتغال به مطالعه کتب سودمند و مراجعه به کتابخانه ها در اوقات فراغت، زمينه موفقيت تحصيلي آينده خود را فراهم سازد؛ ?- در تيم ها و گروه هاي ورزشي شرکت فعال داشته باشد و نيز در فعاليت هاي تربيتي، فرهنگي و مذهبي شرکت کنيد؛ زيرا اين اشتغالات در افزايش ايمان و توفيق در ترک معاصي به وي کمک مي کند. فعاليتهاي سالم و جهت دار سودمند، مقدار فراواني از انرژي هاي جوان را به خود اختصاص مي دهد و از تحريکهاي جنسي و شهوت انگيز جلوگيري مي نمايد، چرا که مبتلايان به اين عادت زشت، بيشتر ميل به گوشه گيري دارند. شرکت در فعاليت هاي تربيتي و اجتماعي و گروه هاي قرآن در مساجد و کتاب خانه ها وتماس با افراد مؤمن و پاک در تقويت روحيه و ايمان اين گونه جوانان بسيار مؤثر است؛ ?- رفت و آمد با دوستان خوب و مؤمن، نماز اول وقت، نماز با جماعت، پرهيز از دوستان و رفقاي بي بند وبار و منحرف؛ ? -قبل از خوابيدن وضو بگيرد و سوره هاي قل اعوذ و آية الکرسي را بخواند؛ ??- اگر مي تواند هفته اي يک يا دو روز را روزه بگيرد؛ ??- در برنامه غذايي خود دقت کند و از مداومت در مصرف بعضي از خوردني هاي محرک و مقوّي وشهوت برانگيز خودداري کند؛ ??- تمايل ها و افکار خود را از توجه به خويشتن به سوي ازدواج و زندگي آينده معطوف سازد و بداند که دير يا زود ازدواج مي کند و بايد آمادگي کامل داشته باشد؛ ??- همواره با ذکر و ياد خدا اُنس و الفت داشته باشد. خداوند در آيه ??سوره رعد مي فرمايد: آگاه باشيدکه تنها با ياد خدا قلب ها آرامش مي يابد و هر کس از ياد خدا فاصله بگيرد زندگاني بر او سخت و دشوار خواهدشد.

افزودن دیدگاه جدید

عدد «سی صد و سیزده» را وارد نمایید