شوهر خوب و ایده ال چه شرایطی دارد؟

چون موقع ازدواج نزديک مي شود، بايد معيار انتخاب همسر را بدانيم تا آگاهانه و صحيح باشد. خلاصه اين بحث به اين منتهي خواهد شد که بايد به گونه اي همسر انتخاب کرد که با يکديگر (همشأن) و (متناسب) و به اصطلاح (کُفْو) باشند و به زبان ساده تر (با يکديگر جور درآيند). اگر اين شرط تأمين شود و اين هماهنگي و تناسب تحقيق يابد، امور و مشکلات قابل حل است. به جرأت مي توان گفت بيشترين مشکلاتي که در زندگي خانوادگي به وجود مي آيد، به خاطر اين است که دخترو پسر به خطا رفته و همسر متناسب خود را انتخاب نکرده اند. چه بسيار همسراني که به خاطر (هم سنخ نبودن) و (عدم تناسب) به تباهي و بدبختي کشيده شده اند. بسياري ازمشکلات و اختلافاتي که در زندگي مشترک به وجود مي آيد، ريشه در انتخاب غلط همسر دارد. جواني چه پسر و چه دختر بايد فکر کند و نگويد: فعلاً ازدواج مي کنيم. اگر در آينده نتوانستيم باهم زندگي کنيم، با طلاق از هم جدا مي شويم ، بلکه فکر کند: من مي خواهم همسري برگزينم که يک عمر در کنار اوسعادتمندانه زندگي کنم . نکته بسيار مهم در ازدواج، (دقّت) در انتخاب و (سهولت) در ازداج بايد باشد. حال به معيارها و ملاک ها وخصوصياتي که در انتخاب همسر بايد مورد دقّت قرار گيرد و روي آنها بايد حساس بود، توجه مي کنيم: ?- تديّن و دينداري به معناي واقعي : اين مسئله يکي از ارکان مهم در انتخاب همسر است. پاي بندي کامل به اسلام و آن را با جان و دل پذيرفتن و به آن عمل کردن، از جمله شرايط مهم دو جوان است که مي خواهند ازدواج کنند. اگر يکي ديندار و ديگري بي دين يا بي توجه به مسائل ديني باشد، زندگي آن دو مقرون باخوشبختي نخواهد بود. انسان ديندار هرگز نمي تواند با همسر بي دين کنار بيايد، چون نقص بي ديني و لا ابالي گري هرگز قابل عفو و اغماض نيست. در دستورهاي اسلامي به اين مسئله بسيار توجه شده است. پيامبر اکرم (ص) فرمود: عليک بذات الدين؛ (?) بر تو باد که همسر ديندار بگيري . باز در مورد ديگري فرمود: هر کس با زني به خاطر ثروتش ازدواج کند، خداوند او را به حال خودش رها مي کند وکسي که به خاطر زيباييش با او ازدواج کند، در او امور ناخوشايند خواهد ديد و کسي که به خاطر دين و ايمانش با اوازدواج کند، خداوند همه آن امتيازات را برايش فراهم خواهد کرد .(?) ?- اخلاق نيکو نيز از ويژگي هايي است که بايد در انتخاب همسر به آن توجه خاص کرد. البته منظور از اخلاق نيکو تنها خنده رويي و خوش خلقي نيست، بلکه صفات و اخلاق پسنديده در نظر عقل و شرع مي باشد. پيامبر(ص) در اين مورد فرمود: اذا جاءکم من ترضَوْن خُلْقَه و دينه فزّوجوه و ان لا تفعلوا تکن فتنةٌ في الارض و فسادٌ کبير؛ (?) با کسي که اخلاق و دينش مورد پسند باشد، ازدواج کنيد و اگر چنين نکنيد، فتنه و فساد بزرگي در زمين به وجود خواهد آمد . حسين بن بشار طي نامه اي به امام رضا(ع) نوشت: خواستگاري براي دخترم آمده که بد اخلاق است. آيا دخترم را به او بدهم؟ امام (ع) در جوابش نوشت: اگر بد اخلاق است، دخترت را به او نده. (?) نمونه هاي اخلاق خوب، خوش زباني و خوش خُلقي و حق پذيري و لجاجت نکردن و تواضع و راستگويي و وقار و سنگيني و بردباري و صبر و حُسن ظنّ و با محبت و با عاطفه بودن و مؤدّب بودن و وفاداري و قناعت و از اين قبيل صفات است. ?- شرافت خانوادگي: در ازدواج نه تنها مي خواهند دو نفر (پسر و دختر) با هم زندگي مي کنند، بلکه در حقيقت دو خانواده با هم ارتباط پيدامي کنند. اين نکته بسيار مهمي است که در روايات بدان تصريح شده است. پيامبر(ص) فرمود: تزوّجوا في الحجر الصالح فانّ العرق دسّاس؛ (?) در دامن و خانواده شايسته، ازدواج کنيد، زيرا نطفه (ژن ها) تأثير مي گذارند . ?- عقل از شرايط اساسي طرفين در ازدواج است. عقل همانند نورافکني است که جاده زندگي را روشن مي کند و شيب و فرازها را مشخص مي کند تا انسان در برابر آنها تصميم مناسبي بگيرد. زن و شوهر، براي اداره صحيح و تربيت فرزنداني شايسته بايد به نيروي عقل و فهم مجهّز باشند. در اين جا عقل به معناي زيرکي و توانايي اداره خانواده است. زوجي را که انتخاب مي کنيد، بايد فرد باهوش و زيرک و عاقل وخوش فهم باشد. ?- سلامتي جسمي و روحي. بعضي از بيماري هاي جسمي و رواني غير قابل درمان که تحمل آن براي همسرسخت است. توجه نکردن به اين مسئله ممکن است لطمه هاي سنگيني به زندگي بزند. ?- زيبايي يکي از امتيازاتي است که در شيريني ازدواج و سعادت زندگي زناشويي تأثير بسزايي دارد. زيبايي يک معيار و اندازه معيّن و استاندارد ندارد که بشود افراد را با آن سنجيد، بلکه به سليقه افراد بستگي دارد؛ حتي ممکن است فردي در نظر کسي زيبا باشد و در نظر ديگري زشت. اگر انساني قيافه ظاهري و اندام همسرش را نپسندد و او را دوست نداشته باشد، ممکن است به طور ناخواسته به او ستم و جفا کند و از او بهانه و ايراد بگيرد و زندگي را براو تلخ نمايد. زيبايي همسر در حفظ و تقويت عفّت و ايمان همسرش تأثير دارد. پيامبر اکرم (ص) فرمود: هنگامي که مي خواهيد ازدواج کنيد، همان گونه که در زيبايي صورت تحقيق مي کنيد، اززيبايي موي او نيز تحقيق کنيد. همين طور آراستگي و زيبايي مرد بر عفّت زن مي افزايد. ?- همتايي و سنخيّت و تناسب در زوجين که به آن (کفو) مي گويند و پيشتر به آن پرداختيم. تناسب بين زوجين در تمامي جوانب هر چه بيشتر باشد، زندگي بين آن دو زيباتر و سالم تر خواهد بود. تناسب در علم و سواد و شرافت خانوادگي و دين و ايمان اخلاق و فرهنگ اجتماعي، هر چه اختلاف وناهماهنگي کمتر باشد و تناسب و کفائت بيشتر باشد، موفقيت در زندگي بيشتر است. تذکر: وجود همه شرايط در يک فرد شايد بسيار نادر و کم باشد. گرچه در انتخاب همسر مراعات جوانب مذکورخوب و لازم است، اما شايد دقت و وسوسه زياد در اين مسائل گاهي به صلاح نباشد. بنابراين با تحقيق و دقت درموارد مذکور اگر خواستگاري به سراغ شما آمد، هر چه زودتر ازدواج کنيد که دير شدن در اين امر و دقت و وسوسه زياد، عواقب ناخوشايندي دارد.

افزودن دیدگاه جدید

کلمه «یا مهدی» را تایپ نمایید