آيا خواهر و برادر هاي ناتني به همديگر محرم هستند؟

0

آيا خواهر و برادر هاي ناتني به همديگر محرم هستند؟ به اين صورت که از يک مادر هستند ولي پدرشان مختلف است؟ و اگر نامحرم هستند و حکم را نميدانستند چاره چيست؟

سلام عليکم
به طور کلي خواهر و برادري به سه صورت مي تواند شکل بگيرد:
1. خواهر و برادري که پدر و مادرشان مشترک باشند.
2. خواهر و برادري که پدرشان مشترک ولي مادرشان متفاوت باشد.
3. خواهر و برادري که مادرشان مشترک ولي پدرشان متفاوت باشد.
در هر سه صورت، خواهر و برادران به يکديگر محرم هستند و احکام محرميت را دارند و نمى توانند باهم ازدواج کنند.(1)
پانوشت
1. سوال از دفتر مرجع.

 

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.