آیتم های یک همسر خوب چیست؟

مطمئنًا با فردى معتقد همراه فطرت پاک و طالب پاکى و نورانيت روبرو هستيم و اين صفات خوب شما را مى ستاييم . اميدواريم راهنماى خوبى براى تصميم گيرى در رابطه با اين موضوع براى شما باشيم . سوال شما در عين ساده بودن جوانب مهمى را در بر دارد و در موقعيتهاى مختلف متفاوت مى باشد مثلا ويژگيهاى همسر خوب قبل ازدواج که تعبير به ملاکها و معيارها مى شود با ويژگيهاى بعد از ازدواج متفاوت است . در اينجا ما به قسمت اول مى پردازيم اگر پاسخ ما مناسب با منظور شما از سؤال نبود لطفا سؤال خود را دقيقتر در مکاتبات بعدى بيان فرماييد . همانطور که مى دانيد ازدواج يکى از مهمترين حوادث و رويدادها ى زندگى است و نقش مهمى در سرنوشت و سعادت و خوشبختى انسان دارد ، مضافاٌ بر اينکه اگر به نحو صحيح انجام پذيرد بسيارى از نيازهاى انسان را اعم از نيازهاى عاطفى و جنسى را تامين و باعث آرامش روحى انسان مى شود بنابراين در عين حال که نبايد در انتخاب همسر خيلى وسواس گونه عمل کرد اما دقت ، شناخت و اتخاذ تصميم حساب شده و بالاخره انتخاب صحيح از شرايط ضرورى يک ازدواج موفق است . درست است که انتخاب همسر مسئله اى مهم و حساس است ولى در عين حال نبايد زياد وسواس به خرج داد . در ادامه براى انتخاب صحيحتان ، ملاک هاى همسر مناسب را که مطابق با شرع مقدس وهمچنين عرف جامعه مى باشد را بيان مى کنيم : ملاک‌هاى کلى انتخاب همسر . 1 تدين و دين دار بودن فرد . زيرا انسانى که دين ندارد هيچ ندارد انسان بى دين در حقيقت مرده ى متحرک است و کسى که پاى بند به دين ( که اصلى ترين مسأله زندگى است ) نباشد هيچ تضمينى وجود ندارد که پاى بند به رعايت حقوق همسر و زندگى مشترک باشد . انسان ديندار هرگز نمى تواند با همسر بى دين کنار بيايد و با هم زندگى سعادتمندانه اى داشته باشند . . 2 اخلاق نيک داشتن ، که منظور داشتن صفات و خلق و خوهاى پسنديده در نظر عقل و شرع است . در واقع اخلاق و دين دو ملاک و معيار اصل در ازدواج و انتخاب همسر است . اگر بخواهيم نمونه هايى از اخلاق خوب و بد را اشاره کنيم مى توان موارد زير را ذکر کرد . الف . خوش زبانى و بدزبانى زبان ترجمان و بيانگر احوال درون است و زبان دريچه اى است از محتويات درون فرد , زبان انسان آيينه دل اوست . ب . بزرگوارى و حسادت ج . خوش خلقى و کج خلقى د . حق پذيرى و لجاجت . 3 شرافت و اصالت خانوادگى ، که منظور نجابت و پاکى خانواده است زيرا ازدواج دختر و پسر تنها پيوند و ترکيب دو فرد نيست بلکه پيوند دو خانواده است و نمى توان گفت من مى خواهم با خود اين فرد ازدواج کنم و کارى به خانواده و فاميلش ندارم . زيرا اين فرد شاخه اى است از اين خانواده و از ريشه هاى همان درخت خانواده تغذيه کرده است و صفات اخلاقى , روحى ، عقلى و جسمى آن خانواده را از راه وراثت و محيط و عادات به اين فرد منتقل کرده است . . 4 عقل در واقع همان نور افکنى است که جاده زندگى را روشن مى کند و بايد زن و شوهر براى اداره ى زندگى و تربيت فرزندان از نيروى عقل و فهم مجهز برخوردار باشند و رشد عقلى کافى پيدا کرده باشند همان طور که ائمه اطهار ما را از ازدواج با افراد احمق و کم عقل نهى فرموده اند . . 5 کفويت و تناسب : در رابطه به تناسب و کفويت با همسر گفتنى است که کفو هم بودن دو همسر يعنى تناسب ، همتايى ، هماهنگى ، هم شأنى ، سنخيت و همطرازى دختر و پسر و از آنجا که ازدواج ، نوعى ترکيب بين دو انسان و دو خانواده است هر قدر بين اين دو عنصر هماهنگى ، همفکرى ، تناسب و سنخيت روحى و اخلاقى جسمى بيشتر باشد اين ترکيب استوارتر ، مستحکمتر ، شيرين تر و جاودانه تر خواهد بود و هر چه هماهنگى و تناسب کمتر باشد زندگى سست تر ، کم ثمرتر ، و ناپايدارتر خواهد بود . موضوع همتايى و کفويت را مى توان در موارد زير خرد کنيم : . 1 همتايى دينى و ايمانى : زن متدين و پايبند به قوانين و اصول و فروع اسلام ، بايد با انسانى مانند خود ازدواج کند البته تناسب صد در صد امکان ندارد اما هر چه به هم نزديک تر باشند و فاصله کمتر باشد بهتر است . انسان مؤمن اگر با همسر بى ايمان ازدواج کند و نتواند او را متدين نمايد يا بايد همرنگ او شده و بى دين شود و يا در برابر او مقاومت کند و دائما نزاع و زد و خورد داشته باشد که هر دو خسارت بزرگى است و فرزندانى که محصول چنين زندگى هاى آشوب زده اى باشند به سعادت نمى رسند . . 2 همتايى و کفويت در مسائل فرهنگى و فکرى : تفاهم و توافق فکرى و فرهنگى ميان دو همسر در زندگى مشترک نقش اساسى دارد . براى ايجاد يک زندگى پويا و پر بار بايد معماران اين کانون بتوانند يکديگر را درک نموده و مکنونات و محتويات درونى خود را به هم تفهيم کنند و در بسيارى از موارد تصميم مشترک و يکسان گرفته و بر مبناى آن عمل کنند و در فراز و نشيب هاى زندگى ياور همديگر باشند و فرزندان خو را بر اساس يک طرح هماهنگ تربيت کنند . و از آنجا که يکى از تناسب هايى که بايد مورد توجه دختر و پسر قرار گيرد تناسب فرهنگى است اگر دختر مورد نظر از شهرستانى است که با فرهنگ و سطح فرهنگى و اجتماعى شما و خانواده تان هم افق است و از تناسب کافى برخورداريد مشکلى را ايجاد نخواهد کرد ولى اگر از دو فرهنگ متفاوتى هستيد که ممکن است به تعارض منجر شود و پايه هاى زندگى مشترکتان را سست مى کند ، بهتر آن است که از آن صرف نظر کنيد . اين موضوع و تشخيص آن بستگى به اندکى تحقيق و بررسى و اشنايى بيشتر با سطح فرهنگى شهرستان مورد نظر است و مى توان آن را در جلسات گفتگو و رفت و آمد به آنجا روشن کرد . . 3 همتايى و کفويت اخلاقى : اين همتايى از مهمترين موارد کفويت و همتايى بين زن و شوهر است ممکن است زن و شوهر از جهت دينى کفو همديگر باشند ولى از جهت اخلاقى نه . نظير جريان ازدواج زيد بن حارثه با زينب دختر عمه پيامبر اکرم ( ص ) که هر دو متدين و با ايمان بودند اما از جهت اخلاقى با هم تفاهم نداشتند و على رغم اين که پيامبر اکرم ( ص ) با آنها بارها صحبت کردند و به تفاهم و سازش سفارش کردند ولى آنها توان تحمل همديگر را نداشتند . خلاصه چون اخلاقشان با هم جور در نمى آمد و على رغم ايمان و تدين شان نتوانستند زندگى مشترکشان را ادامه دهند . بنابراين نبايد پنداشت که تنها متدين بودن زن و شوهر براى زندگى موفق کافى است بلکه هماهنگى و کفويت در مسائل اخلاقى و تناسب از اين نظر مهم است . . 4 کفويت در تحصيلات : بهتر است زن و شوهر از نظر معلومات و تحصيلات علمى خيلى با هم فاصله نداشته باشند تا تفاهم بيشترى در زندگى شان وجود داشته باشد . . 5 کفويت جسمى و جنسى : توازن و تناسب جسمى و جنسى در زندگى همسران نقش مهمى دارد . مسائل جنسى يکى از ارکان اصلى زندگى زناشويى است . ارضاء و رضايت جنسى زن و شوهر از همديگر تأثير عميقى در موفقيت زندگى شان دارد . همان گونه که عدم اشباع و نارضايتى جنسى آنان تأثير مخرب و خطرناکى بر کل زندگى باقى مى گذارد زيرا اگر ناراضى باشند از همديگر متنفر مى شوند و چون گاهى خجالت مى کشند موضوع را مطرح کنند و عدم ارضاء خود از طرف مقابل را به او بگويند به سردى روابط عاطفى و خانوادگى کشيده مى شود و به تدريج ضربه هاى سهمگينى به دو طرف مى زند . يعنى اگر يکى از دو همسر از نظر جسمى و جنسى قوى و گرم مزاج و ديگرى ضعيف و سرد مزاج باشد در زندگى شان دچار مشکل مى شود . . 6 تناسب در زيبايى : توجه به کفويت و تناسب ميان دختر و پسر در زيبايى ظاهرى ضرورى است اگر يکى زيبا وخوش اندام و خوش تيپ باشد و ديگرى زشت و بد اندام ، احتمال به وجود آمدن ناراحتى و مشکل براى هر دو و انحراف و حسرت و . . . وجد دارد . گرچه بايد گفت زيبايى يک معيار و اندازه معينى و استانداردى ندارد که بتواند افراد را با آن سنجيد و تا حدودى به سليقه افراد بستگى دارد . مهم آن است که هر دو يکديگر را بپسندند و از هم ديگر خوششان بيايد و دلخواه هم باشند . . 7 تناسب سنى : کفويت و تناسب دختر و پسر از نظر سن ، تفاوت سن است نه تساوى سن . زيرا اين تفاوت از آفرينش آنان است . تفاوت سن آنها به همان مقدار تفاوت سن بلوغ جنسى دختر و پسر باشد که معمولا پسر حدود 4 الى 5 سال ديرتر از دختر به بلوغ جنسى مى رسد . . 8 تناسب مالى : ازدواج دختر و پسر ، در واقع پيوند دو خانواده است و صلاح نيست دختر و پسر از خانواده هايى باشند که تفاوت مالى زيادى بين آنهاست . . 9 تناسب اجتماعى : کسى که اهل علم و تحقيق و پژوهش است و مى خواهد عمر و زندگى اش را در راستاى مسائل علمى و تحقيق بگذراند و بافت زندگى اجتماعى و خانوادگى اش اين گونه بافتى است نبايد با فرد و خانواده اى وصلت کند که روحيه اجتماعى شان يک روحيه تجملاتى ، تشريفاتى و اشرافى است و اهل خوشگذرانى ، مهمانى هاى آنچنانى و شب نشينى ها ، مسافرت هاى تفريحى افراطى ، و تفريحات پياپى هستند . . 10 تناسب خانوادگى : از نظر شرافت و اصالت خانوادگى هر دو خانواده دختر و پسر در يک سطح نزديک به هم باشند زيرا همان طور که گفته شد ازدواج پيوند خانواده ها و فاميل ها با يکديگر است . بدنامى ها يا خوش نامى هاى دو طرف براى يکديگر تأثيرگذار است . پس از اين نظر هم بايد تناسب باشد . نکته‌اى که لازم است به آن توجه داشته باشيد اين است که : درست است که انتخاب همسر مسئله اى مهم و حساس است ولى در عين حال نبايد زياد وسواس به خرج داد . هيچ کس صد درصد طبق معيارهايى که انسان ابتدائا در نظر دارد آفريده نشده و پرورش نيافته است . کما اين که ممکن است نسبت به طرف هاى مقابل شما نيز همين گونه باشد و صد درصد آن طور که آنان مى خواهند نباشيد . بنابراين ، شما در صورتى که 70 يا % 60 از معيارهاى خود را در کسى يافتيد مى توانيد به همان اکتفا کنيد و بيش از آن را با برنامه اى حساب شده و با اخلاق و رفتار و ارشادات نيکو و صميمانه بسازيد . گفتنى است حضرت على ( ع ) ضمن آموزش دعايى جهت ازدواج معيارهايى را براى انتخاب همسر بيان فرموده‌اند که عبارتند از : الف - صالحه و شايسته : خانمى که کارهاى شايسته و مورد پسند خدا را انجام دهد ب - ودود : با محبت باشد ج - ولود : نازا وعقيم نباشد د - شکور در مقابل نعمت‌هاى الهى شکرگذار باشد ه - قنوع : اهل قناعت باشد تا در زندگى تو را به زحمت نيندازد و - غيور : نسبت به دين خدا و عفت غيرتمند باشد ز - در برابر احسانى که به او مى‌شود ، قدردانى کند ح - چنانچه از سوى تو کار ناروايى سرزد ، عفو و اغماض کند ط - اگر در زندگى يادآور خدا شدى ، تو را همراهى کند و اگر خدا را فراموش کردى ، يادآور تو شود و به تو تذکر دهد ى - آن گاه که از منزل خارج شدى ، خودش را حفظ کند ک - و هرگاه به منزل وارد شوى ، با ورودت خوشحال و مسرور گردد ل - چنانچه به او دستور و فرمان دادى ، اطاعت کند و اگر براى او قسم خوردى ، باورت کند و تکليف خود را انجام دهد م - و اگر ناراحت شدى و او را مورد غضب قرار دادى ، اسباب خشنوديت را فراهم آورد . در ادامه به راههاى احرازصفات همسر مناسب اشاره مى کنيم : راههاى احرازصفات همسر مناسب 1 - تحقيق و بررسى از خانواده و چگونگى روابط خانوادگى و فاميلى . چون هر فردى تحت تأثير محيط خانواده به دنيا آمده و رشد کرده است و از آن فضاى فرهنگى و اجتماعى تأثير پذير بوده و هست . 2 - تحقيق و شناسايى دوستان و نزديکان و رفقاى صميمى در محل زندگى و سکونت ، محل درس و محل کار . 3 - گفتگوى مستقيم ( ولى تحت نظارت خانواده هاى دو طرف ) با يکديگر و اطلاع يافتن از نقطه نظرات همديگر درباره مسائل مختلف و آنچه در آينده مى تواند در زندگى مشترک تان تأثيرگذار باشد و کسب اطلاع از ميزان اهتمام وى نسبت به ملاک ها و معيارهاى معرفى شده . بنابراين برخى اطلاعات را مى توان در غير از جلسه مشترک بدست آورد . در عين حال آنچه مهم است در چنين جلساتى موضوعات ومسائل را طرح کرد و از يکديگر بپرسيد و از ويژگيهاى يکديگر اطلاع بيشترى پيدا کرد . موضوعات قابل طرح در گفت و گوى قبل از مراسم عقد مختلف است زيرا افراد عقيده‌ها ، آرمان‌ها ، هدف‌ها و خواسته‌هاى گوناگون دارند . البته بعضى از مسائل و موضوعات عمومى است و ضرورت دارد جوانان قبل از ازدواج براى آگاهى يافتن از ويژگى‌هاى جسمانى ، روانى ، اخلاقى يکديگر مطرح کنند و درباره آن‌ها به گفت و گو بنشينند . ناگفته پيداست ، اين گونه جلسات حتماً بايد تحت اشراف خانواده‌هاى دو طرف صورت گيرد زيرا مذاکره مستقيم و بدون اطلاع خانواده دختر و پسر مطلوب عرف و در اکثر موارد مورد پسند شرع و عقل نيست و به جاى اين که زوج جوان را به حقيقت برساند ، مايه انحراف و مشکلات ديگر مى‌شود . براى دسترسى به اطلاعات بيشتر مى‌توانيد کتاب‌هاى زير را مطالعه کنيد :

کتاب هاى معرفى شده را نيز مطالعه فرماييد . 1 - جوانان و انتخاب همسر على اکبر مظاهرى 2 - ازدواج آسان و شيوه همسردارى محمد محمدى اشتهاردى 3 - ازدواج آسمانى على اکبر مظاهرى 4 - ازدواج پايدار کاظمى حقيقى 5 - ازدواج در اسلام مصطفى کاشفى خوانسارى 6 - ازدواج و روابط زن و مرد نجفى يزدى 7 - پيوند دو قلب يا راهنماى ازدواج مهدى پاکزاد 8 - جوانان و ازدواج - زندگى بهتر سيد احمد واحدى 9 - جوانان ، ازدواج و مسايل جنسى روح اللّه خالقى 10 - راهنمايى ازدواج بهزاد رحمتى 11 - همسران برتر ، غلامعلى افروز 12 - انتخاب همسر ، ابراهيم امينى 13 - ازدواج مکتب انسان‌سازى ، دکتر پاک‌نژاد 14 شيوه‌هاى شناخت و گزينش همسر ، محسن ايمانى . 15 مهرورزان ، امير حسين بانکى . 16 انتخاب همسر و ازدواج ، سيد مهدى شمس‌الدين .

افزودن دیدگاه جدید

.