آرزوهای بلند در ازدواج اشکال دارد؟

سلام. آیا در ازدواج، داشتن آمال و آرزوهای بلند اشکال دارد؟ من آرزو دارم همسری با ایمان داشته باشم و با کمک هم فرزندانی صالح تربیت کنیم!

پاسخ اجمالی:

سلام. آرزوی شما یک هدف ارزشمند است.

آن چه مذمت شده است آرزوهای غیر معقول و دست نیافتنی یا تکیه کردن بر آرزو و نداشتن تدبیر و تلاش و مشورت است.

افزودن دیدگاه جدید

کلمه «یا مهدی» را تایپ نمایید