آیا خواستگار بی نماز را توصیه می کنید؟

سلام. با خواستگار بی نماز چه کنم؟ آیا باید رد کنم؟

سلام. ما سن ایشان و خود شما را نمی دانیم. به طور کلی پسر باید غیرت کار کردن و سلامت روانی داشته باشد. وقتی هم اهل کار نباشد و هم اهل نماز نباشد زیاد توصیه نمی کنیم. علت نماز نخواندن نیز مهم است.

 

افزودن دیدگاه جدید

عدد «سی صد و سیزده» را وارد نمایید