فراموش کردن دعا ها اشکالی دارد؟

سلام يکسري از دعا ها مي باشند که بايد تا چند روز خوانده شود متاسفانه يک روز يادمان ميرود حکم اينکه يادمان رفته چيست آيا مي شود وقتي يادمان افتاد دوبار بخوانيم

بسم الله الرّحمن الرّحيم سلام عليکم موارد مختلف است : 1- اگر نذريا عهد يا قسم باصيغه شرعي باشد لازم است قضاي آن را بعدا بجا آورد. 2-اگر روايت خاصي براي آن وارد نشده که بايد 40 روزپشت سر هم باشد،يک روز آن رافراموش کرديم ادامه آن را در روز 41مي خوانيم. 3-اگر درروايت آمده که حتما40روز پشت سرهم باشد مثل دعاي عهد وغسل جمعه 40جمعه پشت سر هم،دراين موارد اگريک روز فراموش شد بايد دوباره از اول شروع کرد. انشاءالله عاقبت بخيربشويد. التماس دعا

 

افزودن دیدگاه جدید

.