عذاب وجدان در ارتباط با نامحرم در دوران دانشجویی

با سلام جوانی ۲۳ ساله هستم. ۳سال پیش وقتی در دانشگاه تحصیل می کردم با زنی ۳۵ ساله آشنا شدم. از آنجا که فردی تنها و افسرده بودم ارتباط خود را تنها به صورت تلفنی با او ادامه ادامه دادم.او قبلاً ازدواج کرده بود و شوهرش فوت کرده بود و یک دختر ۵-۶ ساله نیز داشت.بعداز مدتی که با هم صمیمی شدیم او برای من درد دل میکرد و از مشکلات زندگی و تنهاییش حرف میزد ، برای من کادو و هدیه میفرستاد و باهم رابطه صمیمی پیدا کرده بودیم. این روند تا ۶ماه پیش ادامه داشت تا اینکه من برای فرار از تنهایی و مشکلاتی که با پدرم داشتم و چون دلم برای آن زن می سوخت پنهانی با او عقد کردم. خانواده ام وقتی فهمیدند بسیار ناراحت شدند و تمام تلاش خود را کردند که مرا منصرف کنند اما من با دعوا و لجبازی قبول نکردم، از دانشگاه انصراف دادم و از شغل دولتی خودم هم انصراف دادم.شهر خودم را ترک کردم و به شیراز آمدم و با او زندگی می کنم. الان بعداز ۶ماه فهمیده ام چه اشتباه بزرگی کرده ام، زندکی خودم را خراب کرده هم خانواده را از دست داده ام شغل و دانشگاه هم همینطور این زن با نم اختلاف سنی دارد. زندگی خیلی بدی دارم همین روزهاست سکته یا خودکشی کنم میخاهم برگردم و زندگی ام را درست کنم اما وجدانم قبول نمی کند فکر میکنم با این کار آبروی این زن میرود و خدا مرا نمی بخشد.سر دوراهی مانده ام و زندگیم درحال نابودی است چکار کنم؟

دوست خوبم سلام بهرحال شما کاری کرده اید،کاملاً عاشقی ،عاطفی واگرقدری منطقی وعاقلانه به موضوع نگاه می کردید،اینگونه شاهد تباهی وتاریکی زندگی تان نمی شده اید. ولی نبایدناامیدشده وبدانید که انبیاء گفتند:نومیدی بداست،لطف خداوندجهان بیحداست. همین که متوجه درد وبیماری روحی ورفتاری زندگی تان شده اید،خودش نیمی ازدرمان است وازطرفی خواهان درمان ورهائی ازاین دردمی باشید که خواستن ،توانستن است. چندتوصیه ماراتوجه کرده وبه آن عمل کنید: اولاً موضوع راتنها احساسی نگاه نکرده وادای افراد دلسوز ومهرباترازخدارادرنیاورید. وبرای خودتان هم باید دلسوزی کنید،که شما خودتان رافراموش کرده اید که اینگونه می سوزید ومی سازید. دوماً سن وسال شما درحد واندازه ای است که می توانید دوباره تصمیم درست بگیرید وگمان نکنید که همه پلهائی پشت سرت خراب شده است. باید با همسرتان صحبت کرده وبگوئید که من دیگرنمی توانم با این شرائط و وضعیت زندگی ام رادامه بدهم وبه ضررم تمام می شود. سوماً شما موقعیت خوب ومناسبی برای ازدواج باهمسری متناسب باسن وسال خودتان دارید وهمین طوراوهم می تواندبافردی که همسن وسال خودش وهمین طورمطلقه است ،بایدازدواج کند. امروزه مشاورین خانواده دراینگونه ازدواجها،توصیه به همتایی وهم کفو بودن رااصل دانسته واگررعایت نشود، نتیجه اش همین است که خودتان شاهد وناظرش بوده وتلخی اش راچشیده اید. ادامه این زندگی ازهیچ جهت نه به صلاح شما ونه به صلاح ایشان است،که باید دراسرع وقت ازهم جداشوید. پس توکل وتکیه برخدا کرده ،منطقی ومحترمانه وقاطعانه این موضوع راپیگیربوده ومطمئن باشید که خداهم بیش ازتوان کسی، اوراتکلیف نکرده وراضی وشاهد دیدن سختی اش نخواهدبود. نکته بسیارمهم؛همه مطالب ما جنبه راهنمائی ومشورت داشته وتصمیم نهایی باخودتان است،چنانچه شمااین زن راازلحاظ اخلاقی ورفتاری مناسب وخوب دانسته وخودتان رامی توانید درکنارش تا اندازه ای خوشبخت بینید،زیاد نگران ازدست دادن موقعیتها وفرصتهای گذشته ات نبوده بلکه می توانیدبانگاهی منطقی ومنصفانه وهمین طورچنین توصیه ای به اطرافیان کرده تابتوانیدبه ترمیم معضلات ومشکلات خودبپردازید. بازهم این توصیه ما بستگی به توان وظرفیت تان دارد،بهرحال شما اکنون باهم همسربوده وچنانچه راهی رابرای ادامه زندگی می بینید،پیدانموده ودرکنارش باشید. بهتراست ؛بیشتربه ویژگیهای مثبت وشرایط خوب باهم بودن راتوجه کرده تا امکان ادامه زندگی با ایشان میسر وممکن گردد. درخاتمه؛ توکل وتکیه تان برخداباشد. توکل برخداکن،دل ازغمهارهاکن. ازعجله وتصمیم احساسی خودداری کنیدوخودتان راازنظرات افرادمطمئن ودلسوز بی نصیب نگذارید.تا بتوانید تصمیم درست وتشخیص مناسب بگیرید. مشکلی نیست که آسان نشود،مرد بایدکه هراسان نشود. ماهم دعا نموده که خداوندمتعال راه سعادت وسلامت رابرویتان گشوده تاان شاء الله خوشبختی واقعی راببینید. معرفی کتاب:۱-راههای غلبه برنگرانیها،امامی ۲-اعتمادبه نفس،حورائی ۳-بهشت خانواده،مصطفوی ۴-خوشبختی چیست؟،احمدلقمانی.

 

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.