راهکار گرفتن نفقه از شوهر

میزان کمک به افراد واجب النفقه چه مقدار است و چه نوع کمکی باید به آنان کرد (جنسی یا نقدی)؟

پاسخ:
زنی که از شوهر اطاعت می کند اگر مطالبه خرجی کند و شوهر ندهد می تواند جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه به حاکم شرع و اگر ممکن نباشد به عدول مومنین مراجعه نماید. و چنانچه الزام شوهر بر دادن نفقه ممکن نباشد، می تواند در هر روز به اندازه خرجی آن روز بدون اجازه شوهر از مال او بردارد و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیه کند، در موقعی که مشغول تهیه معاش است اطاعت از شوهر بر او واجب نیست.
-----------------
 منبع: توضیح المسائل مراجع، م 2516.
برگرفته از کتاب «گره های مردم و راهکارهای شرعی»، محمود اکبری، فتیان، 1395، ص 105-104.

 

افزودن دیدگاه جدید

.