شوهر دادن اجباری دختر و ازدواج اجباری او گناه دارد؟

ميخواستم بپرسم اگه دختري رو بدون اجازه خودش و به صورت اجباری شوهر دهند آيا گناه است؟ ازدواج اجباری مرادم است؟

سلام عليکم
اگر مراد شما از اين سوال اين است که اين عقد صحيح است يا خير؟ بايد عرض کنيم:
يکي از شرائط ازدواج صحيح اين است که زن و مرد به ازدواج راضي باشند بله اگر زن ظاهراً به كراهت اذن دهد اما معلوم باشد قلباً راضي است عقد صحيح است. (1)
اگر منظور شما امر ديگري است دقيقا براي ما بيان کنيد تا پاسخ شما را بدهيم.
از ارتباط شما با اين سامانه ممنون هستيم.

(1) مساله ي 2370 رساله ي محشا

 

افزودن دیدگاه جدید

عدد «سی صد و سیزده» را وارد نمایید