ازدواج موقت با زن خودم بعد از طلاق او صحیح است؟

ازدواج موقت با زن خودم بعد از طلاق او صحیح است؟ به عبارتی دیگر آیا زنی که در عقد دائم من بوده طلاق داده ام و هنوز مدت عده اش تمام نشده میتوانم به عقد موقت(غیردائم)خودم در آورم؟

سلام علیکم
اگر طلاق طلاق رجعی بوده است، مادامی که عده ی رجعی زنِ شما تمام نشود، عقد او چه موقت چه دائم، توسط شما صحیح نیست. (۱)
اگر مورد شما طلاق رجعی نیست دقیقا برای ما ذکر کنید چه طلاقی بوده است و همچنین ذکر کنید اولین بار است که این زن را طلاق داده اید یا خیر؟
(۱) العروه الوثقی المحشا فصل فی التزویج فی العده مساله ی ازدواج موقت با زن خودم بعد از طلاق او صحیح است؟ به عبارتی دیگر آیا زنی که در عقد دائم من بوده طلاق داده ام و هنوز مدت عده اش تمام نشده میتوانم به عقد موقت(غیردائم)خودم در آورم؟

سلام علیکم
اگر طلاق طلاق رجعی بوده است، مادامی که عده ی رجعی زنِ شما تمام نشود، عقد او چه موقت چه دائم، توسط شما صحیح نیست. (۱)
اگر مورد شما طلاق رجعی نیست دقیقا برای ما ذکر کنید چه طلاقی بوده است و همچنین ذکر کنید اولین بار است که این زن را طلاق داده اید یا خیر؟
(۱) العروه الوثقی المحشا فصل فی التزویج فی العده مساله ی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.