عدم تحرک زن در نزدیکی نشوز است؟

آیا به نظرحضرت عالی اگرزنی خودش را برای شوهر می آراید و لیکن هنگام تمتع جنسی هیچ روی خوشی ازخودش نشان نمی دهد و البته جلوگیری ازدخول هم نمی کند،آیااین زن ناشزه می باشد؟(به اصطلاح عوام الناس درهنگام همبستری مثل یک مجسمه می باشدکه هیچ تحرکی ازخودش نشان نمی دهد). رهبری

در فرض مذکور ناشزه نمی باشد. استفتا از دفتر رهبری به استفتاء ش569354

 

افزودن دیدگاه جدید

عدد «سی صد و سیزده» را وارد نمایید