دربرابر وسوسه های جنسی در مورد محارم چه کنم؟

سلام پسر 24 ساله اي هستم که يک خواهر 23 ساله دارم ... مشکل من اينه که وقتي 10 سالم بود با خواهرم از راه مقعد تماس جنسي داشتم و از اون به بعد همش فکر ميکنم که چيکار کنم دوباره اين اتفاق بيفته و تماس جنسي داشته باشم . . . حتي چند بار وقتي خواب بود ميخواستم بهش تجاوز کنم . . . همش تو اين فکرم وقتي به غير از ما کسي خونه نيست اين کار رو عملي بکنم لطفا منو راهنمايي کنيد از اين افکار زشت دست بردارم

سلام.پرسشگر محترم گناه جنسي و انحراف جنسي تبعات و آثاري دارد از جمله آنها رغبت و ميل دوباره به انجام گناه است،مبارزه با نفس چيزي نيست جزء کنترل همين ميلهاي غلط،بارور سازي ايمان لازمه آن شناخت درست، عمل به تکاليف دين و معاشرت با دين داران است، هيچ گاه نااميد نشويد و با اميد بخداوند بزرگ از موارد تحريک شهوت پرهيز کنيد،بيکار نبودن و افزايش اشتغال ذهني و جسمي،ورزش، تغذيه درست و مناسب،تفريح سالم و بجا و....بسيار در تقويت ديني و موفقيت در جهت کنترل نفس و خواهشهاي بي مورد او موثر است. حالتهاي آدمي، يکسان نيست، اين نوسانات طبيعي است،درگيري نفس و عقل و مبارزه جنبه حيوانيت انسان و رحمانيت او، دائمي است، لذا حدودها را بشناسيد و حريم ها را نگهداريد، از زمينه هاي گناه پرهيز نماييد معاشرت درست را ترک نکنيد.با مردم و در ميان مردم باشيد اخلاق صحيح را پياده کنيد. تبعات و آثار فکر مهمتر از خود فکر است. و نيز آثار دوست داشتن، مهمتر از خود دوست داشتن است.فکر بد،فکر شيطاني است.مراقب اثار آن باشيد و فکر بد را عملي نکنيد. مي توانيد به ازدواج صحيح فکر کنيدداشتن معيارهاي درست در ذهن مفيدتر از شخص خاص ذهني است. هميشه درجهت عزتمندي حرکت کنيد و درجهت مثبت فکر نماييد به دور ازتخيلات واهي و خيال بافي زندگي کنيد. رفتار بايد از نظر عقل،دين،عرف،مکان،زمان،هدف و انگيزه و.. مورد بررسي قرار گيرد. دنيا بر مبنا واقعيات است معيار زيستن را بدست آوريد. حتما مي دانيد اين نوع رابطه ها از نظر عقل و شرع و دين و عرف و... ممنوع است.پيروي بي جهت و نادرست ازخواهش دل ذلت آوراست.براي خود برنامه منظمي داشته باشيد و ارزش خود را درک کنيد.بيکار نباشيد اشتغال ذهني و جسمي خود را افزايش دهيد ياد مرگ-ياد خدا-ياد اثرات سوء گناه- تفکر درعقوبت هاي خدا-و تفکر در اين که دنيا عکس العمل دارد-پرهيز از دوستان بد و..راههاي خوبي است براي فرار از گناه، با خود بيانديشيد اين افکار براي شما چه فوائدي براي دارد؟ اين تخيلات اشکال مهم در زندگي به وجود مي آورد و آن دور شدن از واقعيات است. و نيز زمينه ساز گناه رفتاري مي شود لذا جدي بگيريد و براي ازدواج و ادامه زندگي درست خود برنامه ريزي هوشمندانه اي را با کمک مشاور انجام دهيد.

 

افزودن دیدگاه جدید

.