ایا ازدواج با کسی که اختلاف سنی زیادی دارد درسته؟

من دختري 21 ساله هستم و مشکلم اينه که خواستگاري دارم از اقواممان که متولد 56 است و پدرم ميگه که حتما بايد با يکي از اقوام ازدواج کني ؟ همه چيز اين فرد خوب و ايده ال است شغل ازاد داره و وضع ماليش هم خوبه .من خيلي ترديد دارم و نميتونم تصميم بگيرم در مورد ازدواج خواستگارهاي ديگه اي هم دارم ولي بدليل اينکه غريبه هستن پدرم قبول نميکنه. راستش من خيلي ميترسم که نتونم درست تصميم بگيرم خودم ميگم اختلاف سنيش با من زياده ؟ من کسي رو ميخوام که با ايمان باشه به نظر من کسي که خدا دوست باشه همه ي شرايط خوب رو ميتونه داشته باشه . خانواده ام ميگن به جز اين تو فاميل کس ديگه اي شرايطش به اين خوبي نيست چيکار بايد بکنم.

با سلام پرسشگر محترم با توضيحاتي که داده ايد خواستگار شما 34 سال سن دارد يعني تفاوت سني شما سيزده (13) سال مي باشد اين مقدار تفاوت سني همانطور که خود شما هم مي دانيد زياد است گرچه ما منکر جهات مثبت اين فرد نيستيم اما معمولا تفاوت سني زياد مي تواند مشکل ساز در زندگي باشد.(معمولا نوع خواسته ها از نظر عاطفي و...با هم تفاوت دارد). آنچه در ازدواج مهم است داشتن معيارهاي درست واقعي و کاربردي و جزئي است شما مي توانيد يک مشاوره برويد و معيارهاي خود را با کمک مشاور بررسي کنيد.وبعد با معيار درست مصداق مناسبي را انتخاب کنيد. فراموش نکنيد اگر علاقه اي به اين فرد نداريد و فقط تحت تاثير فشار خانواده مي خواهيد انتخاب کنيد کارغلطي است. با پدر و مادر درگير نشويد فقط در کمال خونسردي و با حفظ احترام با منطق و نرمي و با محبت اما جدي خواسته خود را مطرح کنيد ازدواج يک انتخاب آگاهانه است و کسي را نبايد در اين امر مجبور کرد. شما مي توانيد خواستگاران خود را باهم بسنجيد و با تفکر و تامل مورد مناسبي را پاسخ مثبت دهيد چه غريبه و چه آشنا. پاسخ گرفتن نيازهاي ما يک اصل غير قابل انکار است. نمي شود به نيازها بي توجه بود و از آنها صرف نظر کرد اساسا انسان در يک نگاه يعني موجودي نيازمند ،اما نيازها در همه جا حاکم بر انسان نيستند ،بلکه اين انسان است که مي تواند به نيازهاي خود جهت دهد و امير بر آنها باشد نه اسير آنها، بايد در زمان مناسب پاسخ مناسب داد. گفته مي شود فرصت سني ازدواج براي آقايان معمولا از 24 سالگي شروع مي شود و خانم ها معمولا از 18 سالگي آمادگي ازدواج را دارند. يادآوري ميشود که تعيين سن بر اساس غالب افراد است، خلاف اين سن نيز ممکن است ازدواج صورت گيرد و موفقيت آميز باشد، مهم حاصل شدن شرائط ازدواج است. گاهي براي برخي قبل از اين سالها بلوغ ازدواج محقق مي شود. هرکس بايد خود و شرائط ديگر را مد نظر بگيرد. فراموش نکنيم ازدواج زود هنگام و دير هنگام غلط است ازدواج بهنگام صحيح است. معمولا اموري مانند ازدواج شرائط متعددي را لازم دارد يکي از آنها سن است لذا وجود يک شرط هميشه بمعناي حتمي بودن ازدواج نيست،بلکه بايد شرائط ديگر را نيز مد نظر داشت.. ازدواج با فاميل حساسيت و ظرائف خاص خود را دارد ( از مسئله ژنتيک گرفته تا موقعيتهاي فاميلي) مشاوره برويد.

افزودن دیدگاه جدید

عدد «سی صد و سیزده» را وارد نمایید