ایا ااظهار علاقه در محیط دانشگاه نسبت به نامحرم درسته؟

سلام چند وقت پيش يکي از پسراي دانشگاه به من اظهار علاقه کرد و من بهشون جواب منفي دادم بعد از چند روز بازم خواستشو تکرار کرد و چون من واقعا احساسشو درک مي کردم بهشون گفتم کاملا احساستو نو درک مي کنم ولي نمي تونم توي اين راه همراهيتون کنم يه مدتي گذشت تا اينکه دوباره شروع کرد و گفت به عنوان يک دوست باشم براش من بهشون گفتم در وضعيت روحي مناسبي نيستم که بخام با کسي دوست بشم يا اصلا اهل اين جور دوستي ها نيستم. اين دفعه در جواب من گفت که چون کس ديگه اي را دوست داريد به من جواب منفي مي ديد يا نه منم گفتم بله کس ديگه اي را دوست دارم ولي بهش نمي رسم پس چون به عشقم نمي رسم ترجيح مي دم با هيچ پسري ديگه نباشم . من جريان عشقم و براي دوستاي خودم گفته بودم و هيچ کس ديگه اي از اين جريان با خبر نبود ولي ايشون به من گفتن که مي دونن که من کيو دوست دارم و چقدر دوسش دارم و از اين جور حرفا بهشون گفتم اين حرفا را کي به شما گفته که گفت کل دانشگاه جريان عشق و عاشقي شما را مي دونن من واقعا ناراحت و عصباني شدم و دنبال اين جريان و گرفتم که کي اين حرفا را زده بعد تصميم گرفتم به دوستام بگم که نامزد کرد و اين کار را هم انجام دادم و گفتم هر کسي جريان عشق و عاشقي من و توي دانشگاه پخش کرده اين جريانم پخش مي کنه . من اين کارو فقط به خاطر اين انجام دادم که حال اون کسايي را که پشت سر من حرف در اوردن گرفته بشه ولي الان از کارم پشيمونم خوب هر چي باشه من يه دخترم و اگر کسي بدونه من نامزد دارم در صورتي که واقعا ندارم کسي ديگه سراغم نمياد و مي ترسم خانوادم از اين جريان باخبر بشن حالا واقعا نمي دونم بايد چيکار کنم

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم ازاينکه درموضوع مهمي باما مشورت خواسته ايد،ازشما نهايت تشکر وتقديرراداشته اميدواريم که راهکار خوب ومناسبي راخدمت تان ارائه نمائيم. اصولاً محيطهاي علمي ودانشگاهي که دختروپسر باهم ارتباط تنگاتنگ ونزديک دارند،زمينه بروز اينگونه مسائل بطورطبيعي وجودداشته ونبايد زياد خودتان راناراحت ونگران مطرح شدن وياباخبرشدن ديگران کرده وبه نوعي خيال کنيد که تنها شما درگيراين مسئله شده ايد. آمار واطلاع نشان داده که متآسفانه اغلب دختران وپسران دانشجو داراي دوست ازجنس مخالف بوده وبه نوعي آنرابراي خود کلاس وفرهنگ بالا به حساب مي آورند. بدون شک طرف مقابل قصد تخريب وتضعيف شخصيت شمارادارد،به نوعي مي خواهد شمارابه دام خودش بيندازد وشمارادرکارانجام شده قراربدهد. که مجبور شويد خودتان رابه او نزديک کنيد. اين نوعي نيرنگ ونقشه بوده واصلا به خودتان ترس راه ندهيد وبرخداتوکل وتکيه کنيد. اگر شخصي درگذشته اش اشتباهاتي داشته واکنون پشيمان و نمي خواهد دوباره دامن خودراآلوده کند،خداهم اوراحفظ کرده ومانع آسيب رسيدن به آبرو وشخصيت اش مي شود. به نظر ما به ايشان اعتنايي نکنيد وچنانچه به قصدازدواج مي خواهد باشما طرح دوستي بريزد، بايدازراهش يعني خواستگاري به اتفاق خانواده اش وارد شود. البته بعدازتحقيق بايدشرايط يک همسرخوب ومناسب راداشته باشد، تا تصميم قطعي گرفته شود. معرفي کتاب؛1-جوانان وانتخاب همسر،مظاهري 2-احکام روابط مردوزن دراسلام،معصومي 3-راههاي غلبه برنگرانيها،امامي./مشاوره حضوري حتما برويد.

افزودن دیدگاه جدید

.