اگر زن فوت کرد ارثیه ان به چه کسانی تعلق دارد

طبقه اول ارث براي زن:
1-همسر
2-فرزند
3-پدر
4-مادر
( ارث زن و شوهر ).

2778 - اگـر زنـى بـميرد و اولاد نداشته باشد , نصف همه مال را شوهر او و بقيه را ورثه ديگر مى برند , و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر اولاد داشته باشد , چهار يک همه مال را شوهر و بقيه را ورثه ديگر مى برند.

افزودن دیدگاه جدید

.