آفتاب چه چیزها یی را پاک میکند؟

سلام عليکم آيا آفتاب فقط چيزهايي را که در رساله ي امام آمده مانند زمين، ساختمان و حصير را پاک مي کند و وسايل ديگر را پاک نمي کند؟ نظر امام و رهبر را بيان فرماييد.

بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليکم
آفتاب چه چيزها ئي را پاک ميکند؟
آفتاب چه چيزها ئي را پاک ميکند؟ 1. زمين 2.ساختمان 3. چيزها ئي که مانند درب و پنجره در ساختمان حساب ميشود 4. ميخي را که به ديوار کوبيده اند و جز ساختمان حساب ميشود 5. حصير نجس 6. درخت و گياه.
آفتاب
گاهي پشت‏بام، زمين، ديوار، در و يا پنجره خانه، نجس مي‏شود. براي پاک کردن اينها چه بايد کرد؟
آفتاب پاک مي‌کند
آفتاب مي‏تواند يا چند شرط، زمين، ساختمان، ديوار، پشت بام، در و پنجره خانه را پاک کند.1
آفتاب چگونه پاک مي‏کند؟
ابتدا اصل نجاست را برطرف مي‏کنيم سپس صبر مي‏کنيم تا آفتاب، رطوبت آن را خشک کند. در اين صورت پاک مي‏شود.
شرايط پاک کنندگي آفتاب
اول: چيز نجس کاملاً بايد تر باشد تا آفتاب آن را خشک کند. پس اگر خشک باشدبايد آن را به وسيله آب، تر کرد.
دوم: به وسيله تابش مستقيم آفتاب خشک شود نه با انعکاس از آئينه و مانند آن.
سوم: چيزي مثل ابر يا پرده، مانع تابش آفتاب نباشد.
چهارم: آفتاب به تنهايي آن را خشک کند نه به همراهي باد.
پنجم: هنگام تابش آفتاب، اصل نجاست در آن نباشد.

- آيت‏الله خامنه‏اي: آفتاب، زمين و ساختمان و هر چيزي که جزء ساختمان محسوب مي‏شود، پاک مي‏کند و همچنين درخت و گياه را.

افزودن دیدگاه جدید

.