چرا در بحث مطهرات بین آبهای قلیل، کر، جاری و باران فرق است؟

جرا در بحث مطهرات بين آبهاي قليل، کر، جاري و باران فرق است؟ آيا از نظر ساختار مولکولي فرقي بين آب قليل و باران هست که قدرت پاک کنندگي باران بيشتر از قليل است؟

بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليکم
ملاکات اين آبهاساختارمولکولي نيست بلکه مقدارووصل بودن به منبع آب زياديازيادبودن خودآب است به مقداري که شرع مقدس تعيين فرموده است.
آب يا جاري است يا راکد، آب راکد يا مادّه دارد مثل آب چاه، آب چشمه وباران،يا مادّه ندارد(به آب زيادي وصل نيست.)، آن که مادّه ندارد يا کر است يا قليل،که جاري نيست مادّه ندارد کر هم نيست مثلاً آب يک بشکه، آب يک آفتابه.
چون احکام الاهي توقيفيه است وکسي حق دخالت درآن نداردبايدبه همان شکلي که بيان شده عمل شودوبااستدلالات عقلي صرف ،نمي توان ازعمل به دستورات شرع امتناع کرد.

 

افزودن دیدگاه جدید

.