چرا در مسائلی مانند غذای شبهه ناک باید احتیاط کرد اما در مسائل نجاسات می گویند اگر یقین به نجاست نداری پاک است؟

سلام عليکم چرا در مسائلي مانند غذاي شبهه ناک بايد احتياط کرد اما در مسائل نجاسات مي گويند اگر يقين به نجاست نداري پاک است؟ آيا اهميت مسائل نجاسات کمتر از غذاي شبهه ناک است؟

بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليکم
نکاتي که به نظرمي رسداين است:
۱-درشبهه ناک (بايد احتياط کرد)که بايددررساله به معني وجوب است صحيح نيست وکسي ازفقهاآنراواجب نکرده است.
۲-مال شبهه ناک حق الناس است ولي نجس وپاکي چنين نيست.
۳-روايات باب غذاي شبهه ناک خيلي تاکيدداردبرمراعات ولي درنجس وپاکي چنين نيست.
۴-اگربااحتمالات همه چيزرانجس بدانيم براي مردم عسروحرج پيش مي آيدوبه وسواس مي افتند.
۵-مامطيع دستورات الاهي هستيم واسلام درسه چيزاهتمام دارد:اموال مردم،دماء وفروج.که سختگيري شده است.

افزودن دیدگاه