آیا یک مرد میتواند هم زمان با دو همسر خود امیزش کند؟

سلام عليکم
اين کارحرام است چون دوزن حرام است عورت همديگر راببينند.

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.