آیا یک مرد میتواند هم زمان با دو همسر خود امیزش کند؟

سلام عليکم
اين کارحرام است چون دوزن حرام است عورت همديگر راببينند.

افزودن دیدگاه