سود روز شمار بانکی چه حکمی دارد

آيا سود روز شمار بانکي که به سپرده هاي عادي داده مي شود صحيح است؟ با توجه به اينکه مدت واگذاري در آن مشخص نيست و صاحب حساب روزانه ممکن است به حساب خود مبلغي را واريز کند و يا مبلغي را کسر کند و پر واضح است که بانک، موجودي هاي روزانه را نمي تواند به کار بياندازد! ولي سر ماه ، به ازاي مبالغي که هر روز در حساب بوده سود علي الحساب واريز مي شود.

بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليکم
اگر سپرده گذار، بانک را وکيل کند که با پول او معامله مشروع انجام دهد و درصدي از سود آن را به سپرده گذار بدهد و بقيه را به عنوان حق وکالت بردارد ـ همان گونه که در قانون بانکداري بدون ربا آمده است ـ اشکال ندارد؛ اما اگر به شرط گرفتن زياده، قرض به بانک بدهد، ربا و حرام است.

افزودن دیدگاه جدید

.