آب کیسه جنین پاک است ؟

آيا زنان باردار پيش از زايمان در صورتي که کيسه آب جنين پاره شده باشد مي توانند نماز بخوانند يا اين آب نيز مانند خون نفاس نجس مي باشد.

بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليکم

محتوى کيسه آب جنين نجس نيست؛ مگر اين که آلوده به خون باشد. واحکام نفاس راندارد.
انشاءالله عاقبت بخيرشويد.

افزودن دیدگاه جدید

.