ارتباط با نامحرم

سلام من خواهري دارم که يک مدتي در گوشي همراه آن شماره اي وجود دارد که مشخص است نوع پيامک هاي آن پيامک هاي دخترانه نيست با خانواده تا الان نتوانستم بگويم وقتي از خودش در باره دوستانش مي پرسم کسي را معرفي مي کند که ما تا به الان اورا نديديم و اين ارتباط به يک دوسالي است مي رسد خواهرم دوستان زيادي دارد اميدوارم سريعا پاسخ خود را بگيرم راهنمايي کنيد

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم ماازسن وسال خواهرتان اطلاع نداشته وهمين طورخودشما ،درهرصورت درچنين مواقعي بايدخويشتن داري کرد ونگذاشت طرف مقابل حساس شده وسرازلجبازي دربياورد. شما هنوز اطمينان قطعي دراين مسئله نداشته ونمي توان براحتي ناموس خودرامتهم به مسئله غيراخلاقي وغيرشرعي نمود. درروايت داريم ؛ سخت گيري وبددلي مرددرخانه زمينه بي حيايي وبي عفتي زن ودختر وخواهررافراهم مي سازد. پس بسيارمراقب رفتاروگفتارتان دراين مسئله بوده وبهتراست شما مستقيم واردنشده وازشخصي که ازجنس خودش مي باشد،مانند مادرياخواهرديگر بصورت محترمانه ومنطقي جوياي روابط وارتباطاتش با دوستان وديگران شوند. معرفي کتاب؛1-شيوه امربه معروف و....،محمدي اشتهاردي 2-اخلاق عملي،مهدوي کني 3-اخلاق درخانواده،حسيني تهراني.

افزودن دیدگاه جدید

.