شک در نوع استحاضه

 در صورت شک در نوع استحاضه، وظیفه زن چیست؟

اگر زن، نوع استحاضه را می داند؛ یعنی می داند جزء کدام یک از اقسام سه گانه است، باید طبق وظیفه خود عمل نماید، اما در صورتی که نوع  آن را نمی داند، در این حالت
1⃣ اگر می تواند وارسی کند؛ بنابر احتیاط واجب باید پنبه گذاشته و وارسی کند و طبق وظیفه عمل نماید.
2⃣ اگر نمی تواند وارسی کند:
الف) حالت قبلی را می دانسته، مثلا می دانسته تا کنون قلیله بوده ولی اکنون شک دارد متوسطه شده یا نه؛ باید طبق وظیفه قبلی خود عمل نماید.
ب) حالت قبلی را نمی دانسته، مثلا اکنون خون دیده و امکان وارسی نیست؛ ممکن است یکی از این چهار حالت باشد:
▫️ب-1: نمی داند قلیله است یا متوسطه؛ باید طبق وظیفه قلیله عمل کند.
▫️ب-2: نمی داند قلیله است یا کثیره؛ باید طبق وظیفه قلیله عمل کند.
▫️ب-3: نمی داند متوسطه است یا کثیره؛ باید طبق وظیفه متوسطه عمل کند.
▫️ب-4: نمی داند قلیله است یا متوسطه یا کثیره؛ باید طبق وظیفه قلیله عمل کند.
 در هر صورت باید طبق وظیفه پایین تر عمل نماید.
آیت الله بهجت: بنابر احوط باید به آنچه مشکل تر است عمل کند، مثلا اگر نمی داند قلیله است یا متوسطه، باید به احکام متوسطه عمل کند ولی اگر بداند سابقاً بر کدام قسم بوده به همان قسم عمل کند.
آیت الله زنجانی: باید به گونه ای عمل کند که حتما به وظیفه خود عمل کرده باشد.
آیت الله صافی: باید به گونه ای عمل کند که یقین به برائت ذمه داشته باشد. در شک بین دو یا سه حالت، به وظیفه هر دو یا هر سه عمل کند.
---------------------
 منبع: تحریر الوسیله، ج 1، ص 57، م 1 و توضیح المسائل، م 406-404.
 برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج 1، ص 19 و 20.

 

افزودن دیدگاه جدید

.