تربیت عالم یا امام زاده با دیگران فرق دارد یا خیر؟

با سلام و خسته نباشيد:سطح تربيت يک فرزند عالم يا يک فرزند امام زاده با ديگران کاملا متفاوت است . حال آيا خداوند در قيامت ديگران را کمتر مورد باز خواست قرار مي دهد ؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم بله همين طور است ، تکليف هرکسي به اندازه فهم و درک و شعور و قدرت انسانها است وزمينه هاي درک و دريافتي انسانها متفاوته ولذا هرکسي را به اندازه عقل و فهمش ،مورد بازخواست قرار مي دهند لذا انچه را که خداوند از انبياء انتظار دارد هيچ گاه از انسان عادي انتظار ندارد وهمينطور به مراتب عقلي و فهمي انسانها ، بازخواست خداوندي در قيامت متفاوت است و در قران داريم که : لا يکلف الله نفسا الا وسعها يعني خداوند هر کسي را بر اساس توانايي اش تکليف مي کند وطبعا باز خواست هم بر اساس همين تکليف است وخواهد بود وغير از اين عدالت نيست مگر اينکه خود انسان مکلف کوتاهي کرده باشد وهمه زمينه هاي فهم و درک وشعور برايش مهيا بوده است واين شخص تنبلي کرده باشد البته اينجا خداوند اگر از او باز خواست کند عين عدالت است . موفق و پيروز باشيد.

افزودن دیدگاه جدید

.