چرا گوشت خرگوش حرام است؟

اولا خرگوش حرام است نه مکروه.

چرا حرام است؟»

رايج ترين سوالي که پس از طرح اينگونه مباحث پرسيده مي شود اين است که «چرا حرام است؟»

در پاسخ به اين سوال بايد گفت که اين گونه سوالها به دو معنا پرسيده مي شوند که هر معنا جواب خاص خود را دارد.

الف. گاهي سوال از چرايي حکمي به معناي انکار آن حکم است. چرا حجاب واجب است؟ يعني من وجوب آن را قبول ندارم و مي خواهم که بي حجاب باشم. چرا گوشت خرگوش حرام است؟ يعني من حرمت آن را قبول ندارم و مي خواهم آن را بخورم.

اگر آن «چرا حرام است؟» به اين معنا باشد پاسخ اين است که مسلمان تابع احکام اسلام است؛ بر او لازم است حرام را ترک و واجب را عمل کند. پس چنانچه روشن شد که گوشت فلان حيوان حرام است بايد از خوردن آن امتناع کرد و الا مرتکب معصيت شده ايم. قبول يا انکار کسي تاثيري در گناه بودن آن کار ندارد اگر رعايت کرديم سود کرديم و الا جز به ضرر خود گام برنداشتيم.(سوره فصلت/ آيه ??)

در مورد خرگوش شايع شده که سمت چپ آن حرام است و سمت راست آن حلال و يا در مورد مار مي گويند اگر يک وجب از سر، يک وجب از دم آن قطع شود خوردن مابقي حلال خواهد بود. ما در اينجا عرض مي کنيم که اين شايعات هيچ اساسي نداشته و همگي کذب محض اند و همانگونه که گذشت خرگوش و مار تمام بدنشان حرام است.
ب. گاهي هم سوال از چراييِ حکمي به معناي واقعي سوال است يعني پرسشگر واقعا مي خواهد بداند که چرا فلان چيز حرام است و آن ديگري واجب.

اگر آن «چرا حرام است؟» به اين معنا بود پاسخ مي دهيم که ما در احکام شرعي تابع دليل شرعي هستيم يعني همين که با ادله شرعي ثابت شد (البته اين کار بر عهده متخصص مربوطه است) که فلان چيز حرام است بر ماست که با استناد به گفته آن متخصص (مجتهد) آن حکم را تعبداً بپذيريم. زيرا دست ما و آن متخصص از چرايي واقعي اکثر احکام کوتاه است. از اين رو همين که ثابت شد اين حکم، حکم خداست ما با اعتمادي که به حق بودن سخن خداوند حکيم داريم آن حکم را بدون چون چرا پذيرفته و آن را به کار مي بنديم.

پس جواب «چرا حرام است؟» به معناي دوم اين خواهد بود که «چون خدا گفته است.»

?? رفتار مردم ولو اينکه مسلمان باشند و نيز نوع قانون و عملکرد حکومت و دولتمردان، ملاک حرمت يا حليت چيزي نيست. به عنوان مثال اگر ترانه اي شماره مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشت و يا از صدا و سيماي نظام اسلامي پخش شد هيچ يک از اين امور دليل بر حلال بودن آن موسيقي نمي شود.? و يا اگر مردمي کباب گراز به دندان کشيدند و آبگوشت خرگوش بار گذاشتند اين رفتار آنها باعث حلال شدن آن گوشتها نمي شود.

ملاک همان چيزي است که متخصصين امر از منابع دين استنباط کرده و در قالب رساله و يا استفتائات در اختيار ما قرار مي دهند. با رجوع به آنها که از باب مراجعه به متخصص، امري عقل پسند و بجائيست اگر روشن شد فلان چيز حرام است برماست تا به طور جدي از آن اجتناب کنيم.

انشاء الله عاقبت بخير بشويد.

افزودن دیدگاه جدید

.