جاری شدن آب روی اعضا در وضو

آیا در وضو جاری شدن آب روی اعضا، شرط است یا خیر؟

پاسخ:
آیات عظام: خامنه ای، سیستانی، مکارم و زنجانی: صدق شستن کافی است و لازم نیست جاری شود.[1]‌
آیت الله بهجت: باید بنابر احتیاط تری دست به قدری باشد که به واسطه کشیدن دست، کمی آب بر آنها جاری شود.
بقیه مراجع: واجب است. [2]
---------------
 پی نوشت:
[1]. امام خمینی، توضیح المسائل (محشی - امام خمینی و دیگر مراجع)، ج 1، ص 154، م 244؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س 124.
[2]. امام خمینی، توضیح المسائل (محشی - امام خمینی و دیگر مراجع)، ج 1، ص 154، م 244.

 

افزودن دیدگاه جدید

.