منظور از شأن در مسأله ی خمس چیست؟

منظور از شأن در مسأله ي خمس چيست؟ از کجا بدانيم شأنمان چقدر است؟ ب- اگر کسي با قرض گرفتن وسيله اي را بخرد بيشتر از شأنش انجام داده و بايد خمس اضافه بر شأنش را بدهد؟ ج- آيا اين بحث شأن در دين که در جاهاي مختلف آمده به معني باقي ماندن و تأييد فاصله ي طبقاتي اقتصادي در جامعه نيست؟ چرا مي گويند نفقه ي زن بايد طبق شأن او باشد و نمي گويند هر کسي قناعت پيشه کند؟

بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليکم
چون سوالات کد بندي مي شود لطفادرهرمورديک سوال مطرح فرماييد.
الف- منظور، شأن زندگى و مخارج خانه و خانواده ى او است نه شأن کسب و کارش، مگر اين که کمتر از آن موجب شود که کسبى انتخاب کند که سبب مهانت و خوارى او باشد، مانند اين که سبب شود تاجر، ميوه فروشى جزيى کند که در اين صورت هم خمس ندارد.
شأن به معناي موقعيت و حاجت و نياز است و حد شأن يعني به اندازه و موقعيت و حاجت و اين معنا نسبت به افراد و جامعه اي که در آن زندگي مي کنند متفاوت است و ملاک تشخيص عرف است.
وظيفه مردپرداختن نفقه زن به مقدارشان اواست ولي اومي تواندقناعت کندوبقيه رادرراه حق تعالي انفاق کند.

 

افزودن دیدگاه جدید

.