برادری دارم که زیاد طهارت خودش رو رعایت نمی کنه

من برادری دارم که زیاد طهارت خودش رو رعایت نمی کنه و احساس میکنم که باعث میشه کل خونه به نجاست کشیده بشه من تا جایی که امکان داشته باشه سعی می کنم با لباس خیس روی فرش یا مبل نشینم و دست یا لباس خیسمو جایی نزنم ولی رعایت اینکارا خیلی مشکله مثلا تو زمستون لباسا رو میارن پیش بخاری پهن میکنن بالاخره هرچی باشه دستشون به لباسای خیس میخوره من فکر میکنم نجس میشه حالا اگه رعایت نکنم و مثل بقیه نماز بخونم نمازم صحیح است یا نه؟

دخترم؛ درست است که انسان مؤمن اهل پاکی و طهارت هست و باید از چرک و آلودگی پرهیز کند ولی نباید در این موضوع و کلاً هر موضوع دیگر پا از حدود تعادل فراتر گذارد و به سمت و سوی افراط یا تفریط سوق داده شود.
بنابراین شما حتماً حتماً تلاش کنید در این زمینه بیش از حدّ لازم حسّاس نشوید و با کنجکاوی به اطراف و جوانب خود تجسس نکنید! زیرا همانگونه که پرهیز از نجاسات واجب هست تحقیق و تجسّس و تفحّص واجب نیست و به عکس منع شده است.
بنابراین عزیزم شما همه امور خود از قبیل طهارت و نیز اعمال عبادی را بطور معمول و مثل بقیه انجام دهید.