با فرزند پسر7ساله ام که برادر 10ساله اش را بالگد اسیب میزند چه کنم؟

با فرزند پسر7ساله ام که برادر 10ساله اش را بالگد اسیب میزند چه کنم؟

ا سلام نوشته ای که دو پسر داری 10 ساله و 7 ساله مبارک تان باشه خانم گرامی تبیت فرزند اصولی دارد که به آن باید توجه شود: 1-شناخت دوره های رشد فرزندان 2-یکصدا و همصدا بودن والدین درتربیت کودک. دو صدایی باعث تعارض در کودک می شود 3-کودک به والدین مقتدر نیاز دارد تا احساس امنیت کند نه والد مستبد 4-استفاده کودک از رسانه نیاز به مدیریت هوشمندانه دارد 5-هر کودک منحصر به فرد است او را مقایسه نکنید در موردی که فرموده اید در دعوای کودکان تنبیه - تحقیر، سرزنش، دخالت ممنوع بوده و نظارت هوشمندانه ضرورت دارد شاد باشید

 

افزودن دیدگاه جدید

.