رنگ و اثر نجاست پس از تطهیر

 حکم باقی ماندن رنگ یا اثر نجاست پس از تطهیر لباس، چیست؟

پاسخ:
 اگر بعد از شستن لباس، عین نجاست باقی بماند، لباس هنوز نجس است. [۱] اما اگر باقی نباشد، لباس در هر صورت پاک است حتی اگر رنگ نجاست هم بر جای مانده باشد و فرقی در نوع نجاست و شستن با دست یا ماشین لباسشویی (که شرایط تطهیر در آن رعایت شده است) نیست؛ بنابر این رنگ و اثر نجاست باعث نجاست نمی شود. [۲]
—————–
 پی نوشت:
[۱]. امام خمینی، توضیح المسائل،‌ ص ۴۵، م ۱۶۵؛ همو، توضیح المسائل (محشی – امام خمینی و دیگر مراجع)، ج ۱، ص ۱۱۰، م ۱۷۰.
[۲]. همو، توضیح المسائل (محشی – امام خمینی و دیگر مراجع)، ج ۱،‌ ص ۱۱۰،‌م ۱۷۰؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، ص ۵۱، س ۲۶۸.