شیطان پرستان و آسیب های مختلف به بدن

بفرماييد كه فرق نوظهور از جمله شيطان پرستان كه در سايتهاي اينترنتي بدن و سرو صورت خود را خراش و زخمي ميكنند صحت دارد يانه؟ درصورت صحت علت اينكه بدن اينها بعد از ان همه خراش و زخم عفونت نمي كند وتبديل به بدخيمي نمي شود چيست؟ و چرا با صدمه زياد وسوراخ كردن اعضا بدن نمي ميرند؟ وهدف انها از اين همه آسيب چيست ؟

satanic.jpgدر پاسخ سوال شما بايستي به اين نكته توجه داده شود كه متاسفانه اطلاعات منتشر شده در اين چند سال پيرامون موضوع فرقه هاي شيطان پرستي داراي توصيفات غلط زيادي مي باشد و يكي از همين اشتباهات منجر به شكل گيري اين سوال در ذهن شما شده است.

بسياري از تصاويري كه شما تحت عنوان تصاوير فرقه هاي شيطان پرستي مي شناسيد، در واقع متعلق به پيروان اين فرقه ها نيست بلكه برخي از آن ها متعلق به افرادي است كه هنر Body art (هنر بدن) كار مي كنند.امروزه در دنيا يك رشته هنري با عنواني كه ذكر شد وجود دارد كه زيرشاخه هاي متعددي از جمله Body painting (نقاشي روي بدن) و body piercing (سوراخ كاري بدن) را شامل مي شود. بسياري از اين افراد كه ميبينيد بدن خودرا در نقاط متعددي سوراخ كرده و جواهر آلاتي را به آن آويزان مي كنند و يا قسمتي از بدن خود را خراشكاري كرده اند، اصلا شيطان پرست نيستند.

برخي ديگر از اين تصاوير متعلق به پيروان خرده فرهنگي[1]با عنوان گوتيكGothic مي‌باشد.بسياري تشكيل اين خرده فرهنگ را اوايل دهه ۱۹۸۰ در بريتانيا مي‌دانند و آنرا يكي از شاخه‌هاي سبك پست-پانك به شمار مي آورند. خرده فرهنگ گوتيك در دوره‌هاي طولاني نسبت به خرده فرهنگ‌هاي ديگر عمر طولاني تري داشته و تا امروز دوام يافته است. تصاوير اين سبك نشان ميدهد كه خرده فرهنگ گوتيك امروزي تحت تاثير ادبيات گوتيك در قرن ۱۹ و فيلم‌هاي ترسناك و وحشت آور بوده است.

گوتيك‌ها در فستيوال هاي منطقه اي كه برپا مي كنند از نوع خاصي از پوشش استفاده ميكنند كه به مد گوتيك مشهور است.

تاريكي، ناخوشايندي و بعضي اوقات بدن‌نمايي از ويژگي‌هاي اين سبك است. سبك گوتيك شامل رنگ كردن مو به رنگ سياه و بعضا رنگ‌هاي تند ديگر، موجداركردن مو، لبهاي سياه ولباسهاي سياه است.

در پايان بايستي عرض كنم كه گرچه برخي از اين تيپ هاي ظاهري در ميان شيطان پرستان نيز وجود دارد منتهي اين كه شيطان پرستان را با دو گروه مذكور اشتباه كنيم به بزرگنمايي اين فرقه هاي كوچك كمك شاياني نموده ايم.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. خرده‌فرهنگ در اصطلاح دانش مردمشناسي به ارزش‌ها و هنجارهاي متفاوت با ارزش‌ها و هنجارهاي گروه اكثريّت كه يك گروه درون جامعه‌اي بزرگ‌تر داراست. خرده‌فرهنگ‌ها قابل شناسايي و تغيير هستند و بيشتر به ارزش‌هاي گروه اقلّيّت اطلاق مي‌شوند. آنتوني گيدنز. جامعه‌شناسي. ترجمهٔمنوچهرصبوري. چاپ سوم. تهران: نشرني، ۱۳۷۶. ۲۳۸.

 

افزودن دیدگاه جدید

.