وسواس در طهارت و نجاست

 از آن روزی که پا به سن تکلیف گذاشتم تا حالا که ۲۴ سال دارم در مسئله طهارت و نجاست با خودم درگیر بوده ام و هر چه بزرگتر شده ام مسئله برایم سخت تر شده است به طوری که باعث ناراحتی روحی و استرس شده است وقتی به رساله مراجعه می کنم می بینم که عین همان مسائل را رعایت کرده ام و باز هم این حالت برایم پیش آمده است.من را راهنمایی کنید ؟

پاسخ :شما گرفتار وسواس هستید و تنها درمان آن بی اعتنایی است. فتوای ما برای شما این است که ببینید مؤمنان دیگر چه اندازه به این امور اعتنا می کنند به همان اندازه اعتنا کنید. بقیه برای شما پاک است (استفتاآت، ج ۲، س ۴۹).