حائض شدن در حال روزه

 اگر زن در ماه مبارک رمضان دو ساعت يا کمتر مانده به اذان مغرب حيض شود، آيا روزه‌ اش باطل می‌ شود؟
ج) روزه‌ اش باطل است.

افزودن دیدگاه جدید

کلمه «یا مهدی» را تایپ نمایید