خون دهان روزه دار

سئوال:  آیا اگر از دهان شخص روزه دار خون بیاید، روزه‏اش باطل می‏شود؟

جواب:  روزه به سبب آن باطل نمى‏شود، ولى واجب است که از رسيدن خون به حلق جلوگيرى کند.

افزودن دیدگاه جدید

عدد «سی صد و سیزده» را وارد نمایید