خواندن قرآن با سرود

سؤال: خواندن قرآن به‌صورت سرود و آهنگ‌وار جايز است؟

جواب: اگر به‌صورت غنا و آهنگ مطرب نباشد جايز است. (استفتا)

برچسب‌ها

افزودن دیدگاه جدید

.