حکم کار کردن در دیوان جائران

سؤال: دخول در دیوان جائرین و ادارات رژیم‌های ظالم و ستمگر چه صورت دارد؟

جواب: دخول در عمل جائر ظالم در صورت اضطرار و ناچاری، و یا با تمکن و توانایی از امر به معروف و نهی از منکر، جایز، و در غیر این صورت حرام است.
در محضر بهجت، ج۲، ص۲۶۵

سایت مرکز تنظیم و نشر آثار آیت الله بهجت

افزودن دیدگاه جدید

.