چگونه در تمامی کارها و عبادات اخلاص را فراموش نکنیم؟

جواب: باسمه‌تعالی، در عبادات و تمام کارها اختیاراً راه ندهد غیر از خدا را و غیر از یاد او را؛ و همین راه منحصرِ سعادت است.
به‌سوی محبوب، ص۸۶

سایت مرکز تنظیم و نشر آثار آیت الله بهجت

افزودن دیدگاه جدید

.