برای حضور قلب در نماز و تمرکز فکر، دستورالعملی بفرمایید؟

جواب: باسمه‌تعالی، در آنی که متوجه شدید، اختیاراً منصرف نشوید.
به‌سوی محبوب، ص۶۳

 

سایت مرکز تنظیم و نشر آثار آیت الله بهجت

افزودن دیدگاه جدید

.