حضور قلب چگونه حاصل می‌شود؟

سؤال: اجمالاً بفرمایید حضور قلب چگونه حاصل می‌شود؟

جواب: باسمه تعالی، اگر مقصود حضور قلب است، با نوافل و عبادات مستحبه تحصیل می‌شود و از آن جمله، تبدیل فرادی به جماعت است. و تحصیل حضور قلب به این می‌شود که در اوقات غفلت به خودش فشار نیاورد و در اوقات حضور اختیاراً آن را از دست ندهد.
به‌سوی محبوب، ص۶۲

سایت مرکز تنظیم و نشر آثار آیت الله بهجت

افزودن دیدگاه جدید

.